Chính Sách Bảo Mật

Cảm ơn quý khách đã truy cập vào website intracom-riverside.vn được phát triển và vận hành bởi Intracom. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Cam kết kết bảo vệ sự riêng tư của người dùng website

Cung cấp một sự trải nghiệm cực kì an toàn cho người dùng là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến. Những cam kết sau đây của chúng tôi thể hiện quyết tâm của Intracom trong việc quản lí thông tin và tổ chức trong việc thu thập và sử dụng. Cam kết này chỉ áp dụng cho các dữ liệu thu thập trên trang web intracom-riverside.vn và không áp dụng cho bất kì thông tin trên website nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật từ các trang web khác mà bạn chọn để liên kết từ trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của những trang web khác để bạn có thể hiểu họ thu thập, sử dụng, và chia sẻ thông tin của bạn như thế nào.

Về thông tin của người truy cập trang web

Chúng tôi thu thập thông tin về tất cả người truy cập một cách tổng quan và không quan tâm đến thông tin chi tiết của từng người dùng. Những thông tin này giúp chúng tôi xác định những gì là có lợi nhất cho các bạn, và làm thế nào để chúng tôi liên tục có thể tạo ra những trải nghiệm tốt hơn cho các bạn. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kì cá nhân và tổ chức nào bên ngoài.

Chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật của những thông tin mà người sử dụng đã cung cấp. Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bảo mật

Chúng tôi khuyên bạn không nên tiết lộ các thông tin cá nhân dưới hình thức comment bài viết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những rủi ro mà bạn có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của bạn qua internet hoặc email.

Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website intracom-riverside.vn. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Đánh giá bài viết