Điều khoản sử dụng

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Intracom. Khi truy cập, sử dụng website này, quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản sử dụng của website. Do vậy, để sử dụng tiếp, chúng tôi đề nghị quý khách đọc và nghiên cứu kĩ điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Mô tả dịch vụ

Thông qua Intracom-riverside.vn, Intracom cung cấp cho người dùng khả năng truy nhập đến các nội dung trên Web, sử dụng các dịch vụ do Intracom cung cấp, bao gồm các thông tin thể hiện trên trang web dưới dạng văn bản, hình ảnh, phim minh họa (gọi chung là “dịch vụ”).

Chúng tôi cũng không bảo đảm rằng các chức năng của dịch vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc virus. Các sai sót (nếu có) trên Web sẽ được chúng tôi khắc phục kịp thời.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của người dùng, do chính sai lầm có liên quan đến việc sử dụng.

Các liên kết đến các website khác

Để thuận tiện cho việc sử dụng của bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho người dùng một số liên kết đến các website khác. Các website liên kết này đều thuộc quyền sở hữu của Intracom.

Giới hạn độ tuổi

Website này không giới hạn độ tuổi truy cập. Tuy nhiên, nếu bạn muốn comment, đưa thông tin lên website, bạn phải ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Trách nhiệm của người dùng

Bạn đồng ý rằng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của Pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng dịch vụ của người dùng khác.

Bạn không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại dịch vụ và website của chúng tôi. Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến dịch vụ và việc sử dụng ổn định của người dùng khác.

Những điều cấm

Việc sử dụng các dịch vụ tại Intracom-Riverside.vn là quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ của bạn, xét trên phương diện đạo đức và pháp luật.

Tại điều 5 – Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 1/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, quy định các hành vi sau bị cấm:

1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

  • Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
  • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
  • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định;
  • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
  • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
  • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Cản trở trái pháp Luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở trái pháp Luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền Điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Hình thức xử lý vi phạm

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm của bạn, Intracom sẽ tự xử lý vi phạm hoặc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước để xử lý.

Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác

Intracom sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Đánh giá bài viết