Tiến độ dự án

Intracom cất nóc dự án Intracom Riverisde

Ngày 8/7/2018, chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông Intracom kết hợp với nhà thầu chính công ty CP Đầu tư Hạ tầng Intracom và Công ty CP Xây dựng số 2 đã tổ chức lễ cất nóc tháp C dự án Intracom Riverside theo đúng tiến […]

Tiến độ dự án Intracom Riverside tính đến ngày 09/05/2018

Tiến độ dự án Intracom Riverside tính đến ngày 09/05/2018

Tiến độ dự án Intracom Riverside tính đến ngày 21/04/2018

Tiến độ thi công Intracom Riverside tính đến ngày 21/04/2018

Tiến độ dự án Intracom Riverside tính đến ngày 15/04/2018

Tiến độ thi công Intracom Riverside tính đến ngày 15/04/2018

Tiến độ dự án Intracom Riverside tính đến ngày 09/04/2018

Tiến độ thi công Intracom Riverside tính đến ngày 09/04/2018

Tiến độ dự án Intracom Riverside tính đến ngày 04/04/2018

Tiến độ thi công Intracom Riverside tính đến ngày 04/04/2018

Tiến độ dự án Intracom Riverside tính đến ngày 31/03/2018

Tiến độ thi công Intracom Riverside tính đến ngày 31/03/2018

Giai đoạn khởi công dự án Intracom Riverside

Tại xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, dự án chung cư Intracom Riverside Vĩnh Ngọc đã được chính thức khởi công với sự bắt tay tham gia của chủ đầu tư Intracom lớn mạnh trong lĩnh vực bất động sản.