Tiến độ dự án Intracom Riverside tính đến ngày 04/04/2018

Dự án Intracom Riverside đang ngày càng được gấp rút hoàn thành đảm bảo tiến độ dự kiến. Các kĩ sư, công nhân viên tại đây luôn không ngừng đẩy mạnh năng suất làm việc. Nhờ đó nên tiến độ Intracom Riverside luôn đạt mức hiệu quả.

Tính đến ngày 04/04/2018, thông tin tiến độ dự án chung cư Intracom Riverside Vĩnh Ngọc ( Intracom 8) được cập nhật như sau:

1. Phần Kết cấu thân cột, dầm, sàn tháp B,C:

– Tháp B: Thi công đổ bê tông (cột, dầm, sàn ) đến tầng T.26; đã đổ dầm sàn T.27

Mặt đứng tòa tháp B

– Tháp C: Thi công đổ bê tông (cột, dầm, sàn ) đến tầng T.29;

Mặt đứng tòa tháp C

2. Phần nề xây bao, trát ngoài tháp B,C:

– Tháp B: đã xây bao ngoài xong đến tầng 21. Trát tường ngoài nhà đến tầng 10; đang thực hiện công tác trát ngoài tầng 11 đến tầng 16

– Tháp C: đã xây bao ngoài xong đến tầng 22. Trát tường ngoài nhà đến tầng 10; đang thực hiện công tác trát ngoài tầng 11 đến tầng 16

3. Phần nề xây, trát trong nhà tháp B,C:

– Tháp B: xây tường trong tầng 5 đến tầng 13.

Công tác xây tường trong tòa tháp B

– Tháp C: xây tường trong nhà tầng 5 đến tầng 13.

4. Phần thi công điện, nước trong nhà:

– Tháp B: Đang triển khai công tác cắt đục điện, nước và lắp đặt đế âm, ống ghen tầng 5,7.

>>Cập nhật thông tin bảng giá Intracom Riverside mới nhất

Bình luận

*