Tiến độ dự án Intracom Riverside tính đến ngày 09/05/2018

Dự án Intracom Riverside đang ngày càng được gấp rút hoàn thành đảm bảo tiến độ dự kiến. Hiện tại, thời tiết đã bắt đầu chuyển sang mùa hè nhưng sự chăm chỉ, làm việc có trách nhiệm của các kỹ sư, công nhân của Intracom Riverside chưa bao giờ giảm nhiệt. Nhờ đó nên tiến độ Intracom Riverside luôn đạt mức hiệu quả.

Tính đến ngày 09/05/2018, thông tin tiến độ dự án chung cư Intracom Riverside Vĩnh Ngọc ( Intracom 8) được cập nhật như sau:

1. Phần Kết cấu thân cột, dầm, sàn tháp B,C (nhà thầu phụ VC2 thực hiện)

Tại tháp B đã tiến hành thi công đổ bê tông (cột, dầm, sàn) đến tầng T.32. Dự kiến đến tối ngày 10/05/2018 sẽ đổ bê tông dầm sàn tầng T.33.

Đối với tháp C việc thi công đổ bê tông (cột. dầm, sàn) đến tầng T.34. Đồng thời cũng dự kiến đến tối ngày 10/05/2018 sẽ đổ bê tông dầm sàn tầng T.35.

tiến độ dự án

Mặt đứng tháp C

2. Phần nề xây bao, trát ngoài tháp B,C (nhà thầu phụ VC2 thực hiện)

Hiện tại, đã xây bao ngoài xong đến tầng T.26 của tháp B. Đồng thời trát tường ngoài nhà đến tầng T.16, đang thực hiện công tác trát ngoài tầng T.17 đến tầng T.23.

Tháp C cũng đã xây bao ngoài xong đến tầng T.28. Trát tường ngoài nhà đến tầng T.23 và đang thực hiện công tác trát ngoài tầng T.24 đến tầng T.28. 

 


tiến độ dự án

Công tác xây bao ngoài

3. Phần nề xây, trát trong nhà tháp B,C (Nhà thầu chính thực hiện)

Tháp B đã được xây tường trong (tầng T.5 đến tầng T.18) . Tầng T.19, tầng T.20, T.21, T.22 cũng đang được tiến hành xây tường trong. 

Bên cạnh đó, công tác trát trong tầng T.2 tòa B cũng đang được thi công.

tiến độ dự án

Công tác xây trong

Tại tháp C, việc xây tường trong nhà (tầng T.5 đến tầng T.21) cũng đang được tiến hành. Từ tầng T.22 đến tầng T.29 công tác này cũng đang được thi công xây trong. 

Với việc thi công đảm bảo tiến độ dự án, Intracom Riverside hứa hẹn sẽ hoàn thành bàn giao theo đúng dự kiến đã đề ra.

>> Cập nhật thông tin tiến độ dự án Intracom Riverside Vĩnh Ngọc

 

Bình luận

*