Tiến độ dự án Intracom Riverside tính đến ngày 31/03/2018

Dự án Intracom Riverside đang ngày càng được gấp rút hoàn thành đảm bảo tiến độ dự kiến. Các kĩ sư, công nhân viên tại đây luôn không ngừng đẩy mạnh năng suất làm việc. Nhờ đó nên tiến độ Intracom Riverside luôn đạt mức hiệu quả.

Tính đến ngày 31/03/2018, thông tin tiến độ dự án chung cư Intracom Riverside Vĩnh Ngọc ( Intracom 8) được cập nhật như sau:

Tiến độ thi công Intracom Riverside tính đến ngày 31/03/2018

1. Phần kết cấu thân cột, dầm, sàn tháp B,C

Tháp B: Thi công đổ bê tông (cột, dầm, sàn) đến tầng T.26; dự kiến đổ dầm sàn T.27 đêm ngày 02-04-2018.

Mặt đứng tòa tháp B

Tháp C: Thi công đổ bê tông (cột, dầm, sàn) đến tầng T.28; dự kiến đêm ngày 31/03/2018 đổ dầm sàn tầng 29

Mặt đứng tòa tháp C

2. Phần nề xây bao, trát ngoài tháp B,C

– Tháp B: đã xây bao ngoài xong đến tầng 20. Trát tường ngoài nhà đến tầng 10; đang thực hiện công tác trát ngoài tầng 11 đến tầng 16.

Thi công phần kết câu tòa tháp B

– Tháp C: đã xây bao ngoài xong đến tầng 22. Trát tường ngoài nhà đến tầng 10; đang thực hiện công tác trát ngoài tầng 11 đến tầng 16.

Thi công phần kết câu tòa tháp C

3. Phần nề xây, trát trong nhà tháp B,C:

– Tháp B: xây tường trong tầng 5,6,7,8. Và tiến hành xây trong đến tầng 13.

Phần trát ngoài tòa tháp

– Tháp C: xây tường trong nhà tầng 5 đến tầng 12.

Phần xây trong tòa tháp

4. Phần thi công điện, nước trong nhà:

– Tháp B: Đang triển khai công tác cắt đục điện, nước và lắp đặt đế âm, ống ghen tầng 5,7.

Bình luận

*