Tiến độ dự án Intracom Riverside tính đến ngày 15/04/2018

Dự án Intracom Riverside đang ngày càng được gấp rút hoàn thành đảm bảo tiến độ dự kiến. Các kĩ sư, công nhân viên tại đây luôn không ngừng đẩy mạnh năng suất làm việc. Nhờ đó nên tiến độ Intracom Riverside luôn đạt mức hiệu quả.

Tính đến ngày 15/04/2018, thông tin tiến độ dự án chung cư Intracom Riverside Vĩnh Ngọc ( Intracom 8) được cập nhật như sau:

Tiến độ thi công Intracom Riverside tính đến ngày 15/04/2018

1. Phần Kết cấu thân cột, dầm, sàn tháp B,C

Tháp B: Thi công đổ bê tông (cột, dầm, sàn) đến tầng T.29;

Mặt bằng tháp B tầng 29

Tháp C: Thi công đổ bê tông (cột, dầm, sàn) đến tầng T.31;

Mặt bằng tháp C tầng 31

2. Phần nề xây bao, trát ngoài tháp B,C:

– Tháp B: đã xây bao ngoài xong đến tầng 23. Trát tường ngoài nhà đến tầng 16; đang thực hiện công tác trát ngoài tầng 17 đến tầng 23

– Tháp C: đã xây bao ngoài xong đến tầng 26. Trát tường ngoài nhà đến tầng 16; đang thực hiện công tác trát ngoài tầng 17 đến tầng 23

Công tác trát ngoài

3. Phần nề xây, trát trong nhà tháp B,C (Nhà thầu chính thực hiện):

– Tháp B: xây tường trong tầng 5 đến tầng 18

– Tháp C: xây tường trong nhà tầng 5 đến tầng 18

Công tác xây trong

4. Phần thi công điện, nước trong nhà

– Tháp B: Đang triển khai công tác cắt đục điện, nước và lắp đặt đế âm, ống ghen tầng 5,7, 8, 9, 10.

– Tháp C: Đang triển khai công tác cắt đục điện, nước và lắp đặt đế âm, ống ghen tầng 6 tháp C.

Bình luận

*