Biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng

Khi hoàn thành một dự án xây dựng, việc lập Biên bản nghiệm thu là một bước quan trọng để đảm bảo rằng công trình đã đạt đủ tiêu chuẩn và có thể được đưa vào sử dụng. Trong bài viết này, Intracom Harmony xin giới thiệu mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng mà các bên có thể áp dụng.

Biên bản nghiệm thu công trình: Giấy “thông hành” để đi vào sử dụng

Sau khi kết thúc quy trình nghiệm thu công trình xây dựng các bên liên quan sẽ tiến hành làm biên bản nghiệm thu công trình. Biên bản nghiệm thu công trình đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá, thu nhận, xác nhận chất lượng của công trình hoặc các hạng mục thi công lắp đặt trong một dự án xây dựng.

Thông qua việc kiểm tra và đánh giá các yếu tố kỹ thuật, biên bản nghiệm thu này cung cấp cho cơ quan chức năng, doanh nghiệp và cá nhân có thể biết được liệu công trình đạt đủ tiêu chuẩn và có thể đưa vào sử dụng hay không.

biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng

Biên bản nghiệm thu công trình cung cấp cho các bên liên quan một cơ sở để ra quyết định về việc tiếp tục sử dụng công trình. Đồng thời, nó cũng là một công cụ hữu ích để theo dõi tiến độ và chất lượng của dự án xây dựng.

Biên bản nghiệm thu công trình là bằng chứng hợp pháp và hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, đảm bảo chủ đầu tư không phải chịu trách nhiệm cho những sai sót hoặc vấn đề liên quan đến công trình sau khi đã được nghiệm thu. Biên bản này mang tính pháp lý và có thể được sử dụng trong các tranh chấp liên quan đến chất lượng công trình hoặc sự không tuân thủ các điều khoản hợp đồng.

Với sự tài liệu hóa và minh bạch, biên bản nghiệm thu công trình đi vào sử dụng sẽ giúp các bên liên quan có cái nhìn toàn diện về tình trạng của công trình và áp dụng các hành động phù hợp.

Nội dung biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

Căn cứ vào quy định tại khoản 6 của Điều 23 trong Nghị định 06/2021/NĐ-CP, nội dung của biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và công trình xây dựng được quy định như sau:

Xác định tên hạng mục công trình và công trình xây dựng đã được nghiệm thu

Ghi rõ thời gian và địa điểm của quá trình nghiệm thu

Liệt kê các thành viên tham gia ký biên bản nghiệm thu

Đưa ra đánh giá về các điều kiện nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 của điều này

Đưa ra kết luận về quá trình nghiệm thu, bao gồm việc chấp thuận hoặc không chấp thuận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và công trình xây dựng

Ghi chữ ký, họ và tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân của người ký biên bản nghiệm thu

Đính kèm phụ lục (nếu có)

biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Công trình (Dự án): …

2. Hạng mục công trình: …

3. Địa điểm xây dựng: …

4. Thành phần tham gia nghiệm thu:

4.1/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu

Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng: …

Đại diện Nhà thầu Tư vấn giám sát: …

Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng: …

Đại diện Nhà thầu tư vấn thiết kế: …

4.2/ Các đơn vị khách mời:

Đại diện Sở chuyên ngành: …

Đại diện đơn vị quản lý khai thác: …

Đại diện UBND huyện …

Các đơn vị khác …

5. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

+ Thời gian:

– Bắt đầu: …ngày…tháng…năm…

– Kết thúc:…. ngày…tháng…năm…

+ Địa điểm: …

6. Đánh giá công trình được nghiệm thu:

+ Chất lượng, khối lượng công trình:

+ Qui mô công trình:

+ Kết cấu công trình:

+ Thời gian xây dựng:

+ Khối lượng công trình:

+ Chất lượng:

Các ý kiến khác (nếu có):…

Kết luận:

– Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

– Yêu cầu phải sửa chữa, hoàn thiện bổ sung…

Các bên tham gia nghiệm thu chịu trách nhiệm về quyết định nghiệm thu này trước pháp luật.

Tóm lại, biên bản nghiệm thu công trình là tài liệu không thể thiếu trong quá trình xây dựng và đưa công trình vào hoạt động. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng công trình, đảm bảo tính an toàn và đáng tin cậy. Thông qua biên bản nghiệm thu, các bên liên quan có thể đánh giá mức độ hoàn thành và sự đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của công trình.

Hy vọng bài viết này của Intracom Riverside đã giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và nhận thức về tầm quan trọng của nó trong quá trình xây dựng công trình.

5/5 - (5 bình chọn)

Liên hệ thuê văn phòng

    Bình luận